Home

Digitalisering is een zegen - voor wie de kansen aangrijpt en met de bedreigingen weet om te gaan. Maar hoe ga je om met deze game changer?

Hoe speel je in op gewijzigd gedrag van klant of bezoeker? Is je informatiebeleid afgestemd op de missie en strategie van je organisatie? Hoe bespeel je nieuwe communicatiekanalen en social media? Stel je je data open of bouw je er een verdienmodel rond?

 

Trajectbegeleiding

Datable adviseert en begeleidt organisaties bij het opstarten en uitrollen van softwareprojecten - van het opstellen van een business case, over het schrijven van het bestek tot het implementeren van een informatiesysteem.

Controle van datakwaliteit op het vlak van duurzaamheid en uitwisselbaarheid

Je digitale collectie is je kapitaal: de kwaliteit waarmee wordt gedigitaliseerd moet worden afgestemd op het gebruik - niet omgekeerd. Maar aan welke eisen moet digitalisering voldoen? En hoe controleer je dat? Hoe moeten (meta)data worden gestructureerd en hoe maak je ze optimaal beschikbaar?

./DATABLE

Datable is een jong bedrijf dat consultancy aanbiedt voor organisaties wiens digitale data en digitale collecties een hoofdrol speelt. Datable adviseert en begeleidt organisaties bij het creëren en beheren van digitale content in de vorm van strategisch advies, business analyse en kwaliteitscontrole.

Strategieën voor digitale collecties

Advies bij het optimaliseren van informatieprocessen

Hoe verlopen informatiestromen in je organisatie? Zijn ze afgestemd op de noden van je doelgroep? is er een informatiebeheersplan? Worden ze ondersteund door de juiste hard- en software? Zijn ze in overeenstemming met de juridische regels? En vooral: zijn ze efficiënt en effectief?